കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബസ്സ് ആയ ആനവണ്ടി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം KSRTC ബസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനായി സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് (bus ticket booking online malayalam). ഒരുപാട് നഷ്ടത്തിലാണ് KSRTC ബസ്സുകൾ ഓടുന്നത് എങ്കിലും സാധാരണക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീമിയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഇന്നും നമ്മുടെ KSRTC സർവീസ് നടത്തി വരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനായി ksrtc ബസ്സിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

Here’s how to book a seat online in our own KSRTC bus, also known as Anavandi, Kerala’s own bus. Although KSRTC buses run at a huge loss, our KSRTC service is still operated at a low cost that is equally accessible to the general public as well as those who prefer premium. So let’s see how to book a ticket on ksrtc bus online.

STEP 1:

STEP 2:
( ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ബസ്സുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണാവുന്നതാണ്. )
 • ബസ്സുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ബസ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • Boarding Point ( നിങ്ങൾ കയറുന്ന സ്ഥലം ), Dropping പോയിന്റ് ( നിങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം ) , Concession  എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
 • ശേഷം Show layout  എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
STEP 3:
( ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ബസ്സിന്റെ സീറ്റ് പൊസിഷൻ കാണാവുന്നതാണ് , white : Available seat , blue : booked seat , Rose : Ladies seat , Brown : selected seat , Ash : Blocked seat എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും കളർ കോഡ് )
 •  ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സീറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
 • ശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്യാതെ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ  countinue as a guest എന്നതോ
 • ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ Login എന്നതോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
 • Passenger details എന്ന ഫോമിൽ
  • Mobile number എന്ന ഭാഗത്തു നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും
  • E mail Id എന്ന ഭാഗത്തു നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസവും നൽകുക .
  • ശേഷം gender , name , age എന്നിവ നൽകുക
  • ശേഷം countinue ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
STEP 4:
 • Payment Gateway select ചെയ്യുക.
 • I agree to Kerala RTC’s Tearms and Conditions എന്ന ചെക്ക് ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്യുക
 • Make payment എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
STEP 5: 

    ശേഷം Payment നടത്തുക, നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് deatils നമ്മൾ നൽകിയ ഇമെയിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് : https://www.keralartc.com/
എല്ലാവര്ക്കും ശുഭ യാത്ര.

Video : Online KSRTC booking Kerala